ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Széles szakmai közönség részvételével startolt az ENVIFOR-WEB projekt

2012.07.13
2012.07.13

2012. július 10-én, a soproni Erdészeti Múzeum történelmi falai között nyitottuk meg a nagyközönség számára is az ENVIFOR-WEB (Free Web Portal on Environment, Forestry and Wood Science) elnevezésű projektünket.


A helyszín tökéletes volt, hiszen a projekt egyik fókuszpontja éppen az erdészet. Beszédes volt azért is, mert a két hónapja megkezdett projekt célja az elmúlt fél évszázad környezetvédelmi, erdészeti és faipari vonatkozású tudományos munkájának gyümölcseit „konzerválni”, közreadni digitális formában a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi rétegek számára, ingyenesen elérhető módon. Ilyen tekintetben tehát mi is történelmet írunk.

A mintegy 50 fő részvételével megtartott kétnyelvű, magyar–szlovák nyitókonferencián magyar és szlovák projektrésztvevők, az érintett tudományterületek, civil szervezetek neves képviselői és gyakorlati szakemberek ismerhették meg a projekt céljait, illetve az elmúlt két hónapban már elvégzett munkát.

A résztvevőket Prof. Dr. Neményi Miklós, a Nyugat-magyarországi Egyetem tudományos és külügyi rektorhelyettese köszöntötte. Előadásában hangsúlyozta, hogy napjainkban kiemelkedő fontosságú a régió országainak összefogása, mert bár a földrajzi határok adottak, az évezredes európai tudomány csak határok nélküli közös munkával veheti fel a versenyt a nagyhatalmak által diktált tempóval. Az ENVIFOR-WEB projekt tartalmáról és általános céljairól Dr. Varga Dénes, a projektvezető partner NymE-ERFARET Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. A szlovák–magyar környezetvédelmi együttműködés fontosságáról már Prof. Dr. Juraj Ladomersky, a Zólyomi Műszaki Egyetem professzora szólt. Előadásában vázolta az egyetem és a projekt lehetséges együttműködésének területeit, és az egyetem Környezettudományi Intézete nevében üdvözölte a kezdeményezést.

A kávészünet után Dr. Apostol Tamás projekt koordinátor részletezte a projekt keretében elvégzendő feladatokat. Kitért a cikkek kiválasztási módszerére, a digitalizálás és a rezümé készítés metodológiájára. A „hagyományos” és a digitális könyvtárak közti különbségekről már Molnár András projektmenedzser beszélt. Előadása során bemutatta a létesítendő könyvtár háttérszoftverének felépítését, a cikkek és a meta-adatok feltöltésének menetét, és egy bemutató keresésre is volt lehetőség. Mindezek fontos alapot nyújtottak a délutáni kerekasztal-beszélgetéshez.

A résztvevők a konferencia délutáni szekciója során egy kerekasztal-beszélgetés keretében mondhatták el véleményüket, észrevételeiket és javaslataikat a tervezett digitális könyvtárral kapcsolatban. A vita során olyan kérdéseket érintettünk, mint a szakcikkek kiválasztási módszerei, a társadalom és a fenntartható fejlődés szempontjából releváns részterületek az egyes szakterületeken belül, továbbá a digitális könyvtár hosszú távú fenntarthatósága.


A nyitókonferencián elhangzott előadásokat innen töltheti le.


Az ENVIFOR-WEB projekt a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében valósul meg.