ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

envifor.eu

Elérhető az ENVIFOR-WEB projekt keretében létrehozott e-könyvtár első verziója
2013.11.29
2014.04.22

2013. november 15-én 10.00 órától került sor magyar és szlovák résztvevőkkel az ENVIFOR-WEB projekt második tematikus konferenciája a NymE Ligneum Látogatóközpontban.

A „Free Web Portal on Environment, Forestry and Wood Science” elnevezésű határon átnyúló együttműködés célja egy ingyenesen, bárki számára hozzáférhető, kétnyelvű web portál fejlesztése és működtetése. A projekt során egy olyan elektronikus könyvtár és szakmai szószedet jön létre környezet- és természetvédelemi, erdészeti és faanyag-tudományi területeken, melyet a meghatározott célcsoportok – köztük akár a döntéshozók is – haszonnal „forgathatnak”. A projekt megvalósítási szakasza után a magyar vezető partner a portált korlátlan ideig fenn kívánja tartani.

A második tematikus konferencia célja kettős volt. Egyrészt bemutatásra került a program keretében létrehozott elektronikus könyvtár első verziója, másrészt az érintett csoportok – környezetvédelmi, erdészeti, faipari szakemberek és döntéshozók – képviselőinek bevonásával fenntartási, bővítési stratégiákat fogalmazott meg a partnerség, hogy az e-könyvtárat a program végét követően is egyre bővülő tartalommal és valóban ingyen böngészhessék az érdeklődők. Mindezeken túl meghívott szakértőként a Szlovák Nemzeti Könyvtár munkatársa könyvek és folyóiratok digitalizálásáról tartott előadást a konferencián.

Az envifor.eu oldalon működő elektronikus szakkönyvtár a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében született meg. Végleges tartalma várhatóan 2014 áprilisára fog elkészülni. A 196.920 Euró összköltségvetésű programot a soproni székhelyű NymE-ERFARET Nonprofit Kft. és a pozsonyi székhelyű Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu (Fafeldolgozási, Bútoripari, Rost- és Papíripari Fejlesztési Központ) közösen valósítja meg.

Konferenciakiadvány