ERFARET Kiadó
2016.11.23

Szerkesztő: Molnár Sándor, Farkas Péter, Börcsök Zoltán, Zoltán György
Fotó: Szeles Péter, Hans-Georg Richter
Szerző: Ábrahám József, Bak Miklós, Börcsök Zoltán, Farkas Péter, Fehér Sándor, Komán Szabolcs, Molnár Sándor, Szeles Péter, Zoltán György

Az egyedülálló kézikönyv közel 200 különböző faanyagot mutat be 1300 fotóval az erdészeti és faipari szakemberek és a fát szerető műkedvelők számára. A könyvet jól használhatják az asztalosok, fafaragók és szakképző intézmények, mint műszaki kézikönyvet és oktatási szemléltetőeszközt.

Szerző: Ifj. Sarkady Sándor
2016.10.19

Egy vidéki városban 1956 őszén szerencsés körülmények folytán nem került sor utcai harcokra. Ifj. Sarkady Sándor fotókönyve Sopron vértelen forradalmának állít emléket. A közölt 180 fotó eddig még soha nem látott betekintést nyújt a soproni 1956-os események történéseibe.

Az 1956. október 23-i néma felvonulástól kezdve a könyvben megtalálhatók korabeli fotók, egy helyi amatőrfilm és az akkor készült riportfilmek jeleneteinek reprodukciói is. Több csomópontra rámutatva a fotókönyv felidézi az események lüktető menetét. Azt a bámulatos összefogást, amikor több mint ezer soproni egyetemista – erdőmérnök-, bányamérnök-, földmérő-, geofizikus-hallgató – tanáraival, a határőrökkel, a rendőrséggel és a város polgáraival közösen dolgozott egy szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországért.

A fotókönyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel a magyar történelem. Fontosnak tartjuk, hogy legalább a soproni oktatási intézményekben a diákok megismerhessék a város 1956-os múltját.

Könyvünk tisztelgés mindazok előtt, akik hittek ’56 szent eszméiben, így nevelték fiaikat és leányaikat is. Mindnyájuknak köszönet érte!

Szerző: Németh Dzsenifer
2016.01.20

Mit gondol az életről és szerelemről egy mai fiatal? Fontos, hogy tudjuk!
A verseskötet kiadása egy fiatal költő régi álmát váltja valóra, mely elismerés a szerző számára - példaértékű kezdeményezés egy egyetemtől: "Évente váltsuk valóra egy diák álmát, amivel példát mutat és értéket ad saját életéből." Így született ez a verseskötet.

Németh Dzsenifer 2015 őszén kezdte meg harmadik évét a NymE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet gazdaságinformatikus alapszakunkán. Az informatikai tanulmányait kiemelkedően jó tanulmányi eredményekkel végzi, ugyanakkor a humán terület is közel áll hozzá. Világról alkotott képét már középiskolásként versekben fogalmazta meg, és különböző benyomásai, érzései és kalandjai egyetemista korában is versekben öltöttek formát.

Az NymE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet örömmel támogatta a hallgató álmának megvalósulását, hogy versei „Mi vagyunk azok...” című verseskötetében lássanak napvilágot az ERFARET Kiadó közreműködésével.

„Verseimben olyan, egy középiskolás illetve egyetemista számára fontos pillanatokat és élethelyzeteket jelenítettem meg, mint például a barátság, szerelem, útkeresés vagy beilleszkedés. Le se tudom szavakkal írni az érzést, mikor megtudtam a gazdaságinformatikus képzést gondozó intézet igazgatójától, hogy évfolyamtársaim javaslatára az egyetem meg fogja jelentetni a verseimet” – mondta Németh Dzsenifer, a verseskötet szerzője.

Szerző: Sarkady Sándor
2016.01.19

A költő óvodásoknak, óvónőknek írt verseivel generációkat tanított és a verseit sok felnőtt és óvodás ismeri. Hallgatva a sorokat, találgatunk: "Ez talán népköltés? Vagy dalszöveg egy lemezen?" – Az ismerős óvodai versek szerzője sokszor Sarkady Sándor.

"Sarkady Sándor igazi költő volt, aki meg tudta szólítani a gyerekeket. Olyan verseket írt nekik, melyeket a magukéinak éreztek, rögtön megszerettek és gyorsan megtanultak. Bizonyság rá ez a kötet is." (Gryllus Vilmos ajánlása)

A szerző a Soproni Óvónőképző Intézet tanáraként az óvónők és gyermekek számára megírt verseit egy csokorba gyűjtötte, és a helyi Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat segítségével 1989-ben jelentette meg Télkergető címmel. A kötet azóta is a keresett gyermekversek gyűjteménye, melyet szívesen használnak az óvónők a foglalkozások és az ünnepek során. Verseit többen megzenésítették.

Az új kiadás tartalmazza a korábbi kötet verseit, melyeket néhány esetben a szerző javított és módosított, és – mindannyiunk örömére – új gyermekverseket is írt. Megőrizve a korábbi kötet hagyományait, soproni óvodások rajzai díszítik a teljes kiadványt.

Szerző: Dornyay Béla
2016.01.18

Az 545 bakonyi túraútvonalat bemutató útleírás valódi értékes segítőtársa a túrázni vágyóknak. A kötet 1927-es megjelenése óta az egyik legteljesebb és leghasználhatóbb kézikönyv a Bakonyról, mely egykor a Dr. Thirring – Dr. Vigyázó féle Részletes Magyar Útikalauzok sorozat részeként jelent meg.

A mű nem csak a Bakony földrajzát, geológiáját, növény-, állatvilágát és történelmi emlékeit mutatja be. Kiolvashatjuk belőle az akkori falvak és városok életét, a közigazgatás szerkezetét, a legfontosabb közlekedési út- vonalakat, a népességi és nemzetiségi viszonyokat. Hihetetlen részletességgel mutatja be azokat a turisztikai lehetőségeket, természeti, történelmi és néprajzi látnivalókat, amelyeket a Bakony ma is nyújtani tud az igazi turistáknak.

Szerzők: Szabó Péter, Hantos Zoltán, Karácsonyi Zsolt
2015.12.10

Hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen előnyei vannak a könnyűszerkezetes rendszereknek a hagyományos „tégla” falazatú megoldásokkal szemben, ugyanilyen hosszú lista készülhetne a másik oldal védelmére is. Ennek a kiadványsorozatnak ugyanakkor nem célja az ilyen jellegű összeméregetés. Ehelyett segítséget kívánunk nyújtani azoknak, akik szeretnék részletesebben megismerni a fa bordavázas, könnyűszerkezetes építési technológia energetikai jellegzetességeit, és számokban szeretnék látni a tényleges teljesítményt.

A kiadványt megelőző kutatási munka során négy különböző energetikai színvonalú épület kerül kialakításra. Ezek falszerkezetei a hagyományos rétegrendek esetében rendre 0,20; 0,17 és 0,12 W/m2K, a bio rétegrend esetében pedig 0,18 W/m2K rétegtervi hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek. Az épületekbe öt különböző épületgépészeti rendszert terveztünk, a kondenzációs gázkazántól a napkollektorokkal kiegészített faelgázosító kazános rendszerig. A négyféle épület bemutatására egy négyrészes kiadványsorozat készült, melyeknek a felépítése teljesen azonos.

Megjelent:
elektronikusan, 2014, Sopron
A kiadványok szerkesztését az ERFARET Kiadó munkatársai végezték.
ISBN 978-963-334-217-6
ISBN 978-963-334-213-8ö
© Hantos Zoltán, Karácsonyi Zsolt, Szabó Péter (2014)
© Nyugat-magyarországi Egyetem (2014)

A kiadó (Nyugat-magyarországi Egyetem) a füzeteket ingyenesen elérhetővé tette és engedélyezte az ERFARET oldaláról a letöltést. Továbbterjesztéshez a kiadó engedélye szükséges.

I. rész: 0,12 W/m2K rétegtervi hőátbocsátási tényezővel rendelkező épület

II. rész: 0,17 W/m2K rétegtervi hőátbocsátási tényezővel rendelkező épület
III. rész: 0,18 W/m2K rétegtervi hőátbocsátási tényezővel rendelkező épület
IV. rész: 0,20 W/m2K rétegtervi hőátbocsátási tényezővel rendelkező épület


Szerzők: Molnár Sándor - Répay Dorottya - Börcsök Zoltán - Mesterházi József
2014.06.26

"Ha elmegyünk Meseországba - miért is ne mennénk? – találkozhatunk Nyúl Bercivel, Fácán Tóbiással, Muflon Marcival, Dám Dorkával vagy Farkas Fülöppel és barátaival. Azokkal a kisebb és nagyobb állatokkal, akiknek a mindennapjai itt szemünk láttára elevenednek meg e színes könyv lapjain. Az egyszerű és kedves, időtálló történetekben a mesék bölcsessége, a magyar nyelv gazdag szókincse és a népmesei fordulatok utat mutatnak a jóhoz, kitágítják a világot, és szívet melengető élménnyel gazdagítanak." (Orbán Júlia)

Az első két kötet folytatásaként a szerzők most a Kárpát-medencében megtalálható erdei és mezei állatokat mutatják be. A mesekönyvet a 3-10 éves korosztálynak - és szüleiknek - ajánljuk, de óvónők, tanítók és erdei iskolákban dolgozó pedagógusok is haszonnal forgathatják.

Szerzők: Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Répay Dorottya
2013.04.25

A szerzők Mesélnek a fák című könyvük után a gombákat is szóra bírták. A rajzokkal illusztrált történetek bemutatják, hogy a gombák hányféle érdekes dologra használhatók, például tinta készítésére alkalmasak, és számos ízletes étel alapanyagául is szolgálhatnak. A mesékből és a fényképes oldalakból megtudható, hogy a mérgező gombák okozta veszélyeket hogyan kell elkerülni, és hogyan lehet a hasonló, összetéveszthető fajokat megkülönböztetni.

A mesekönyvet elsősorban a 3-10 éves korosztálynak - és szüleiknek - ajánljuk, de óvónők, tanítók és erdei iskolákban dolgozó pedagógusok is haszonnal forgathatják.

Szerző: gróf Zichy Géza, illusztrátor: Zichy Mihály
2013.02.13

A Leányvári Boszorkány a "selmeci diákok" számára "alapmű", melyet a Kiadó a Fröccsöntő Sasok Baráti Társasággal összefogva, 1881 után, eredeti klasszicista díszében újra megjelentetett.

A selmecbányai Rössl Borbála, azaz "A Leányvári Boszorkány" legendáját feldolgozó gróf Zichy Géza és az ünnepelt illusztrátor, Zichy Mihály ma már könyvritkaságnak számító, valódi művészi alkotással örvendeztette meg korát, az Athenaeum társaság által megjelentetett művel. A Kiadó – szerkesztői jegyzetekkel kiegészítve – eredeti formájában adja közre a művet a könyvben idézett ajánlással:


"Nagy szeretettel ajánljuk e művet mindenkinek,
aki számára Selmec jelentéssel bír.
Akire ez nem érvényes annak csak azt javasoljuk, olvassa el!"

Szerzők: Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Répay Dorottya
2013.02.12

Csodálatos szépségű óvodás és kisiskolás gyermekek számára készült természetről szóló mesekönyv, mely rajzokkal és fotókkal gazdagon illusztrált. A könyv 21 hazai fát és a belőlük készíthető eszközöket mutatja be mesék, versek és fényképes oldalak formájában.

A mesekönyvet elsősorban a 3-10 éves korosztálynak - és szüleiknek - ajánljuk, de óvónők, tanítók és erdei iskolákban dolgozó pedagógusok is haszonnal forgathatják.

Írta és összeállította: Dr. Koloszár József
2013.02.11

„A szálalás lehetőségei, korlátai hazánk határain belül meglehetősen kevés gyakorlati tapasztalattal bírnak, ezért általában csak a teóriák, elképzelések szintjén mozognak az ilyen próbálkozások. … Szerző a jelenlegi Magyarországon található ilyen jellegű első – tudományos igénnyel kezelt – terület történéseit veszi közérthető módon precíz mérésekkel alátámasztott, tehát tudományos górcső alá. Mivel a szerző a jelenlegi tudásunk szerinti ökológiai alapokból kiindulva, az ökonómiai megfontolásokat figyelembe véve közérthető módon tárgyalja a témát, ezért munkáját nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak.” (Idézet Dr. Papp Tivadar lektori véleményéből.)

Szerkesztő: Prof. Dr. Molnár Sándor
2012.09.10

A Fahibák, fakárosítások című könyv 2006-ban az erdész és a faiparos szakma, valamint az egyetemi hallgatók és oktatók számára hiánypótló jelleggel készült el.
A kiadvány egy fényképekkel gazdagon illusztrált kézikönyv, melynek segítségével könnyen beazonosíthatók a nehezen meghatározható fahibák is.

A könyv tartalma online elérhető a Fahiba Adattárban.