Projektjeink » Decentralizált dendromassza alapú energiatermelés elősegítése

Pályázat címe: A decentralizált dendromassza alapú energiatermelés elősegítése technológiai és rendszertervezési fejlesztéseken keresztül a vidéki munkahelyteremtés és energiafüggetlenedés biztosítása céljából

Program neve: Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység

Projektazonosító: GOP-1.1.1-11-2012-0380

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Kedvezményezett konzorciumvezető: Woodtech Innovatív Kft.

Kedvezményezett kutatóhely: ERFARET Nonprofit Kft.

Odaítélt támogatás összege (kutatóhely esetében): 78.672.950 Ft

A projekt összköltsége: 330.887.950 Ft

Projektmegvalósítás kezdete: 2013. július 26.

Projekt befejezése: 2015. június 30.

A fejlesztés konzorciumi partnerei a mintegy 230 millió forint összegű támogatás felhasználásával technológia- és termékfejlesztés megvalósítását tűzték ki célul. A támogatás 85%-a az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a pedig Magyarország központi költségvetéséből származik. Az összköltség fennmaradó részét a konzorciumvezető saját forrása fedezi. A projekt keretében két erdészeti fakitermelési- és erdőművelési munkákat támogató prototípus kifejlesztésén túl új technológiai eljárásokat dolgozunk ki az apríték-termeléshez kapcsolódóan. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök segítségével kutatás-fejlesztés történik, elsősorban a téma logisztikai oldalának vizsgálatával. A támogatás révén öt új munkahelyet hozunk létre. A projekt hozzájárul a régió és hazánk kutatás-fejlesztési potenciáljának erősödéséhez. A szilárd biomassza alapú decentralizált energiatermelési rendszerek (bioeconomics) ugyanakkor a 2014-2020 közötti európai tervezési időszak kiemelt témája is.

A konzorciumvezető vállalkozás 2011 derekán start-up vállalkozásként jött létre. A magas hozzáadott értékre koncentráló cég jövedelmezősége elsősorban a dendromassza-hasznosításához kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység, a kutatási és innovációs tanácsadási szolgáltatások, valamint a termék- és technológia fejlesztés eredményeire épül. A projekt keretében tervezett termék- illetve technológiafejlesztés megalapozott piaci felméréseken alapszik, az elkészülő új termékek és technológiák nem csak hazánkban, de a világpiacon is értékesíthetőek lesznek.