Projektjeink » Szabadtéri játékcsalád (játszótéri berendezés) fejlesztése fogyatékkal élők számára

Pályázat címe: Szabadtéri játékcsalád (játszótéri berendezés) fejlesztése fogyatékkal élők számára

Program neve: Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység

Projektazonosító: GOP-1.1.1-11-2012-0231

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Kedvezményezett konzorciumvezető: WF Építőipari és Szolgáltató Kft.

Kedvezményezett kutatóhely: ERFARET Nonprofit Kft.

Odaítélt támogatás összege (kutatóhely esetében): 86.769.890 Ft

A projekt összköltsége: 236.585.264 Ft

Projektmegvalósítás kezdete: 2013. november 1.

Projekt befejezése: 2015. július 31.


Az Európai Unió lakosságának közel 15%-a valamilyen fogyatékossággal rendelkezik (European Disability Forum 2002), mely arány az Egyesült Államokhoz hasonlóan az egyik legnagyobb kisebbséget és – az idős emberek után – az állami szolgáltatások legnagyobb fogyasztói csoportját jelenti. Az elmúlt években nagyon sok kísérlet történt mind nemzetközi, mind hazai szinten a fogyatékosok társadalmi, szociális, munkahelyi integrációjára, életminőségük javítására. Néhány területen kisebb nagyobb előrelépés tapasztalható, de az integráció területén, Magyarországon jelentős a lemaradás. Hazánkban elsősorban a mozgáskorlátozott, az érzékszervi fogyatékos tanulók, valamint a kevésbé súlyos sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjáról beszélhetünk, azonban hosszú távon fel kell arra készülni, hogy ennél is több gyermek fog bekerülni integrált formában az oktatásba.

Gyerekek számára a beilleszkedés egyik legfontosabb eszköze a játék, a fogyatékkal élők és egészséges gyerekek közötti játéklehetőségek megteremtése, mely segíti elfogadásukat és beilleszkedésüket. A közös játék segítségével a felnövekvő gyermekek számára ez az együttlét, együttélés teljesen természetessé válhat. A legtöbb esetben a játszás szülői segítséggel vagy az egészséges gyerekek bevonásával történhet, ritkábban maguk a fogyatékos gyerekek is képesek bizonyos játszási tevékenységek elvégzésére.

A fentiek alapján a projekt célja olyan játszótéri eszközök fejlesztése, amelyek alkalmasak egészséges és fogyatékos gyerekek közös játszásának megteremtésére úgy, hogy minél jobban függetlenítsék a fogyatékos gyerekeket a felügyelettől. A fejlesztés két irányt követ:

1. A jelenleg egészséges gyerekeknek gyártott játszótéri eszközök átalakítása a közös használat érdekében

2. Új típusú, a fogyatékos gyerekek igényei és korlátai alapján fejlesztett új eszközök, amelyek képesek az egészséges gyerekek számára is szórakozást nyújtani.

A fogyatékkal élő és nem fogyatékkal élő gyermekek és szüleik jobban megismerik egymást, ezáltal nőhet a fogyatékosok társadalmi elfogadása. A fogyatékkal élő is érzi, hogy fontos annak a közösségnek, ahol él. A nem fogyatékkal élők pedig információt, tapasztalatot szerezhetnek a különböző fogyatékossági típushoz tartozó gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel való együtt játszás, beszélgetés és közös tevékenységek során, mely a szemléletét is módosíthatja. Ez hosszú távon a fogyatékkal élők jobb társadalmi elfogadottságát, hovatovább könnyebb munkaerő-piaci integrálódását is eredményezi.