ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Universitas Spin-Off Mentor program indul Sopronban

2009.04.17
2014.07.04
A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. és a Soproni Felsőoktatási Alapítvány konzorciuma a Nyugat-dunántúli Régió INNOREG pályázatán összesen 25,5 millió Forintot nyert. A megvalósítás során az Universitas Spin-Off Mentor program (UNI-SPIN) elsősorban a Nyugat-magyarországi Egyetem környezetében innovatív kezdeményezéseket, és az azokból felnövekedő vállalkozásokat az induló szakaszban támogat, oktatással, üzletfejlesztéssel, ingyenesen használható infrastruktúrával és különböző szolgáltatások költségtérítésével.
A Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási eredményeinek hasznosítására létrehozott spin-off program célja, hogy támogató hátteret nyújtson az egyetemi kutatási eredmények innovatív vállalkozási hasznosításához, az ehhez szükséges tárgyi, humánerőforrás és szakmai támogató hátteret, valamint a működéshez szükséges infrastruktúrát biztosítsa, minél szélesebb körben tegye ismerté a hallgatók, kutatók, oktatók számára. A program mind az oktatók, mind a hallgatók figyelmét a kutatási eredmények vállalkozói szemléletű hasznosítására illetve a tudás alapú vállalkozás sikeres menedzseléséhez szükséges tudás megszerzése kívánja irányítani. A projekt megvalósulása során várható eredmény a szemlélet váltás a kutatási eredmények hasznosítása vonatkozásában, a kutatások üzleti szemléletű megközelítése; szorosabbá válik a hallgatók, kutatók, oktatók és a gazdasági szféra szereplői közötti kapcsolat. A létrehozott tudás alapú innovatív vállalkozások hosszú távon nyereségesen tudnak működni, munkahelyeket teremtenek, erősítik a helyi KKV-k helyzetét. A program pályázati forrásokból, alapítványi támogatásokból, a létrehozott vállalkozásokban szerzett részesedésből fenntartható lesz, hosszú távon pedig biztosítani fogja a NymE K+F+I portfóliójának gyarapodását.A célok elérése érdekében megfelelő számú megkeresést, workshopot terveztünk, a célcsoport igényeihez igazodó marketing kommunikációs eszközöket szeretnénk használni (egyetemi belső levelezési felület, saját, könnyen elérhető honlap, workshopok, konferenciák szervezése, hirdetések, szóróanyagok kihelyezése, az elért eredmények konferenciákon történő publikálása). Szeretnénk, ha az egyéni és team kutatásokat az egyetem kutatói, hallgatói egy megváltozott, üzleti tipusú szemlélettel tudnák a jövőben végezni.A program során szeretnénk minimum 200 hallgatót és kutatót személyesen is elérni és informálni különböző fórumokon, hogy megtaláljuk azt a 15 tudás intenzív projektet, mely vállalkozás alapításra is érdemes. A 15 vállalkozásra érdemesnek ítélt ötletgazdát felkészítjük a spin-off alapításra, majd a megalakulás után a 2 éves projekt időtartama alatt mentoráljuk. A mentorálási és spin-off szolgáltatások támogatási időszakon túli működtetését a NymE-ERFARET Nonprofit Kft. egyrészt további támogatásokból, másrészt piaci alapokon kívánja folytatni. A tervezett munkamegosztás szerint az Soproni Felsőoktatási Alapítvány vállalja a projekt koordinációs feladatait, segíti a marketing és pénzügyi feltételrendszer kidolgozását, a projektek szelekciója során vizsgálja az üzleti - pénzügyi és marketing szempontokat, a projekt ötlet piaci megvalósíthatóságát, a cégalapítási feltételeket. A Soproni Felsőoktatási Alapítvány által felkért jogász végzi az ötletgazdák jogi felkészítését, a cégalapításokat. Bankot és könyvelő irodát kérünk fel az ötletgazdák pénzügyi felkészítésére, illetve a számlavezetésre. A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. vizsgálja a projekt ötletek technikai, műszaki újdonság tartalmát, a szabadalmi ügyekkel kapcsolatos információ átadást, közreműködik a bejegyzési eljárásokban, a technológiai transzfer szolgáltatásokat nyújt, valamint a technológiai auditokra külső szakértőket kér fel. Az ötletgazdák számára a tervek szerint májusban és októberben is meghírdetésre kerül a mentor program pályázata, melyre várhatóan 1-2 oldalas bemutatkozó levelet és projektvázlatot kér a konzorcium, a meghírdetésben megjelölt űrlap formájában. A befogadott pályázatok benyújtóival ezután egyenként foglalkoznak a szakmai mentorok azért, hogy egy jól alátámasztott üzleti modellt készítsen el a pályázó, amely alapján a támogatásról dönteni tudnak a bírálók. Az Univarsitas Spin-Off Mentor programmal kapcsolatos új információkat a 'Projektjeink' menüpont alatt található 'Univarsitas Spin-Off Mentor program' almenüben találhatnak az érdeklődők. A programról további információkat Horváth Sándor, a Soproni Felsőoktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke (tel: 30/270 2411, sh@nyme.hu), valamint Farkas Péter, a NymE-ERFARET Nonprofit Kft. innovációs menedzsere (tel: 20/803 2502, farkas@nyme.hu) tud nyújtani.